Griep en grieppreventie

Griep en grieppreventie

Ongetwijfeld zal er ook deze winter weer een griepvirus door het land waren. Hoe groot is nu de kans dat wij besmet raken?

Ongeveer 50% van de mensen die besmet worden worden ook ziek, de andere 50% ervaren weinig, misschien alleen wat verkoudheid-achtige klachten.

In de piekweek van het winterseizoen 2005-2006, week 7 in 2006, hadden er 150 op de 100.000 mensen de griep. Ofwel 1 op de 666 mensen. (Bron Nivel Nederlands Instituut voor de Gezondheidszorg). Er waren bijna 3 miljoen mensen gevaccineerd, dus ongeveer 13 miljoen mensen waren niet gevaccineerd.

Daarnaast zijn er ieder jaar natuurlijk heel wat mensen verkouden, omdat er ook heel wat verkoudheidsvirussen circuleren, waartegen de griepvaccinatie geen bescherming biedt. Ook antibiotica werken niet bij griep of andere virusinfecties. Met natuurlijke middelen die de afweer het zelfgenezend vermogen stimuleren kun je echter sneller en beter door een griep of zware verkoudheid heenkomen. Ook is het mogelijk griep te voorkomen met een homeopathische bescherming (zie onder).

Hoe verloopt besmetting en hoe weet je of je griep hebt?

Het griepvirus begint meestal te circuleren vanaf half november met een piek in februari en afnemend tot april. Het virus wordt overgedragen door speekseldruppeltjes bij hoesten of niezen door een persoon met een griepbesmetting, en via de handen. Slechts de helft van de mensen die besmet worden, wordt er ziek van. De incubatietijd is 2-3 dagen.

De symptomen zijn: rillingen, hogere koorts, hoofdpijn, spierpijn of ‘bottenpijn’, verkoudheid, keelontsteking en soms bronchitis. De klachten komen meestal vrij snel op, maar iemand kan ook eerst een paar dagen kwakkelen en daarna goed ziek worden. De koorts duurt meestal zo’n 3-4 dagen, na een of twee weken kun je de draad weer oppakken, maar sommige mensen voelen zich daarna nog een dag of 10 wat slapjes. Eventuele complicaties kunnen langer klachten geven.

Bij verkoudheden zijn er hoofdzakelijk neus-, keel-, en luchtwegklachten, soms met tranende ogen, soms een lichte koorts. (Bij verkoudheidscomplicaties kan wel een voorhoofdsholteontsteking ontstaan die hoofdpijn kan geven, maar bij een ‘gewone’ verkoudheid ontbreken de voor griep kenmerkende hogere koorts, en spierpijnen).

Is de griep gevaarlijk?

De vaccinproducenten en het RIVM willen ons doen geloven dat de griep een gevaarlijke ziekte is, en dat wij allemaal gevaar lopen. Dat wij alleen griep kunnen voorkomen door de griepprik te halen. Maar is dat wel zo? Of spelen er andere motieven? (In ieder geval verdienen de griepvaccinproducenten (Solvay Pharmaceuticals en Sanofi Pasteurs) samen ruim 30 miljoen euro per jaar voor Nederland alleen, en levert een middagje prikken een huisarts zo’n 1600 euro op)

Voor gezonde kinderen en volwassenen levert de griep geen gevaar op, en deze groep hoeft dan ook niet gevaccineerd te worden, en ook andere preventieve maatregelen, afgezien van een gezonde leefstijl, zijn niet altijd noodzakelijk. Een leeftijdsgrens van 65 of zoals nu al gesuggereerd wordt 50 jaar, is volkomen willekeurig en uit de lucht gegrepen. Natuurlijk neemt de vitaliteit (en dus de weerstand) af met het ouder worden, maar iemand van 70 kan nog heel gezond en vitaal zijn, terwijl een ander van 35 een verzwakte weerstand kan hebben.

Er zijn echter groepen volwassenen of kinderen voor wie de griep (net als andere infectieziekten) wèl gevaarlijk kan zijn,. Dat zijn:

- mensen met een verzwakte weerstand (door hoge leeftijd of door ziekte, en aidspatiënten)

- mensen met een door medicijnen (immunosuppressiva) verzwakte weerstand (transplantatiepatiënten en (kanker)patiënten die chemotherapie krijgen)

- mensen met longziekten

- mensen met diabetes

- mensen met hart- en vaataandoeningen

- mensen met nierziekten

Voor wie is de griepprik bestemd?

Voor mensen uit bovenstaande risicogroepen, maar het RIVM adviseert het ook aan mensen die veel met bovenstaande groepen in contact komen, zoals medische en verplegende beroepen in ziekenhuizen en verpleegtehuizen, aan alle 65+ers, en aan mensen met steeds terugkerende stafylococceninfecties en ook aan kinderen met Astma of bronchitis ( terwijl bewezen is dat dit vaccin bij deze kinderen nutteloos is). Werkgevers proberen steeds meer hun werknemers te motiveren de griepprik te halen uit economisch oogpunt, om het ziekteverzuim te drukken. De farmaceutische bedrijven zien hun afzetgebied graag groeien en voeren daar o.a. via het RIVM (de overheid) actieve campagnes voor.

Beschermt de griepprik altijd tegen griep?

De griepprik beschermt alleen wanneer het virus dat deze winter gaat heersen ook werkelijk verwerkt zit in de griepprik. De 3 meest waarschijnlijke worden gebruikt voor de productie van het griepvaccin. Maar virussen kunnen snel muteren, dus het is mogelijk dat een ander of veranderd virus deze winter voor ziekte gaat zorgen.

Dan hebben we na de griepprik niet de goede antistoffen aangemaakt en kunnen we toch nog ziek worden. Ook maakt niet iedereen even gemakkelijk en evenveel antistoffen aan na de griepprik. In het algemeen, voorkomt vaccinatie griep in ongeveer 70% van de jong volwassenen, voor ouderen boven de 65 en bij mensen met een minder werkend/reagerend afweersysteem ligt dit percentage lager, nl. rond de 40%.

De voor de griepprik verantwoordelijke instanties geven aan dat gevaccineerde mensen die dan alsnog de griep krijgen, deze in een lichtere mate doormaken. Dit is niet bewezen. In een recent artikel in het BMJ wordt de effectiviteit van de griepvacciantie ernstig onderuitgehaald.

Hoe wordt de griepprik gemaakt? Wat zit er in?

Ook dit najaar worden in Nederland weer ruim 3 miljoen griepvaccinaties ter beschikking gesteld. Het WHO gaat ieder voorjaar na welke griepvirussen door de wereld heen voorkomen (de meeste griepvirussen komen vanuit Azië) en kiest de 3 meest waarschijnlijke virussen om het vaccin van te maken. Dat gebeurt in de laboratoria van de farmaceutische bedrijven (In Nederland Solvay Pharmaceuticals voor het Influvac-vaccin, in Frankrijk Sanofi Pasteurs voor het vaxigrip-vaccin). Daartoe worden de levende virussen ingespoten in bebroede kippeneieren (embryo’s dus), die 3 dagen op een bepaalde warmte gehouden worden om de groei van de embryo’s en de virussen te bevorderen. Daarna worden de virussen uit de eieren genomen, gedood, gesplitst, gezuiverd, gemengd, en in oplossingen gebracht waarmee ampullen in de juiste hoeveelheden worden gevuld. Voor elk vaccin is een ei nodig dus voor 3 miljoen vaccins worden er 3 miljoen kippenembryo’s gebruikt. Behalve de gedode virusdeeltjes bevatten de vaccins ook resten kippeneiwitten en antibiotica (gentamycine of neomycine) waar mensen allergisch op kunnen reageren, formaldehyde (een potentieel kankerverwekkende stof), en thiomersal (een kwikverbinding, die in de VS in verband gebracht is met autisme). Het proces van de vaccinbereiding neemt ruim6 maanden in beslag en in die tijd muteren de virussen ook weer.

Zijn er bijwerkingen bij de griepprik?

Voor personen met een ernstige allergie voor kippeneieren is de griepprik bijzonder risicovol, en ook voor mensen met een allergie voor de genoemde antibiotica en voor formaldehyde. In zeldzame gevallen kan een anaphylactische shock ontstaan na vaccinatie.

Bij een ieder met koorts of een acute infectie moet de griepprik worden uitgesteld tot er algehele genezing bereikt is.

Vrouwen in het eerste trimester van de zwangerschap en baby’s jonger dan 6 maanden wordt de griepprik afgeraden. (In de bijsluiter van Vaxigrip staat dat het vaccin beter niet door zwangere vrouwen – gedurende de hele zwangerschap – genomen kan worden. “De veiligheid voor het ongeboren kind is niet getest bij zwangeren en daardoor zijn er onvoldoende gegevens om de eventuele schadelijkheid tijdens de zwangerschap goed vast te stellen”).Ook in 2014 is deze aanbeveling ter harte te nemen.

Bijwerkingen die vaak voorkomen zijn pijn en roodheid en zwelling op de plaats van de inenting, en ook komen voor:

- rillingen en koorts en zweten

- hoofdpijn, vermoeidheid, en malaise (slap of zwaar voelen)

- spierpijn en gewrichtspijn

De bijsluiter (van Influvac) vermeldt dat deze klachten gewoonlijk na 1 tot 2 dagen weer verdwijnen, maar dit is natuurlijk individueel verschillend.

Minder vaak komen voor (maar op 3 miljoen vaccinaties toch wel bij zo’n 4000 mensen per jaar):- Algemene huidaandoeningen inclusief jeuk, netelroos of niet-specifieke huiduitslag.

Bij ongeveer 600 mensen per jaar:

- Zenuwpijnen, tintelingen, stuipen, voorbijgaand tekort aan bloedplaatjes, en allergische reacties, soms leidend tot shock.

En bij minder dan 300 mensen per jaar:

- Vaatontsteking met voorbijgaande nierproblemen. Neurologische

aandoeningen, zoals encephalomyelitis (=hersenontsteking), neuritis (=zenuwontsteking) en het syndroom van Guillain-Barré (waarbij iemand totaal en levensbedreigend verlamd kan raken).

Op de bijsluiter staat ook: “Vergeet niet om uw dokter of apotheker alle ongewenste effecten te melden die niet in de bijsluiter vermeld staan”. Ofwel: we weten nog lang niet alles.

“De evaluatie van de veiligheid wordt uitgevoerd gedurende de eerste 3 dagen na de vaccinatie”. Dit betekent dat alleen die eerste 3 dagen geregistreerd wordt welke bijwerkingen er zijn. Bovendien zijn de geregistreerde bijwerkingen het topje van de ijsberg; heel veel meldingen worden niet doorgegeven omdat bij voorbaat al wordt gezegd dat de klachten niets met de vaccinatie te maken hebben (zoals recent in Israël waar op 140.000 gevaccineerden 4 mensen binnen 1 tot 5 dagen na de vaccinatie overleden. Al voordat hier echt onderzoek naar kon worden gedaan is gemeld dat de sterfgevallen niet samenhangen met de kort tevoren ontvangen vaccinatie)Ervaringen wijzen anders uit..

Op de website van het Lareb, waar iedereen bijwerkingen kan melden, staat een zeer lange lijst met klachten ontstaan na de vaccinatie.

Tot nu toe hebben we het alleen nog maar gehad over korte termijn-bijwerkingen.

Er zijn ook lange termijn-bijwerkingen. Sowieso werken de ernstige bijwerkingen altijd nog lang door in het lichaam, en in de energie, met uitputtingsgevolgen en met bijbehorende psychische effecten.

Er zijn ook bijwerkingen die zich veel later pas manifesteren, maar deze worden regulier al helemaal niet meer als bijwerkingen van de griepprik erkend.

We moeten hier denken aan ondermijning van het afweersysteem (m.n. de algehele cellulaire afweer – vaak zien we dat mensen die de griepprik hebben gehad vervolgens ongeveer een maand daarna een aantal weken ziek zijn/ kwakkelen), aan aantasting van de bloedsamenstelling, verandering van de stofwisseling, ontstaan van allergieën, schade aan nieren, ontstaan van auto-immuunziektes, en degeneratie van het zenuwstelsel.

Kwik is een zwaar giftige stof die vrijwel niet door het lichaam uitgescheiden kan worden, en bij jaarlijkse vaccinaties kan de hoeveelheid kwik in bloed en hersenen ieder jaar toenemen. Lichamelijke en mentale degeneratieklachten (Alzheimer) kunnen met een te hoge kwikbelasting samenhangen)

Moeten we griep proberen uit te bannen?

Los van het feit of dat überhaupt mogelijk is, moeten we ons afvragen of ziekten per definitie slecht zijn. Alles in de natuur heeft een bedoeling, al begrijpen wij die lang niet altijd. Natuurlijk willen wij niet dat mensen aan ziekten overlijden en zullen wij er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar hoe tegenstrijdig dat ook klinkt: bij gezondheid hoort ziekte. Gezondheid is namelijk geen statische maar een dynamische situatie.

We hebben in ons leven te maken met allerlei verstorende en ingrijpende factoren.

We kunnen geen sterk immuunsysteem opbouwen zonder ziekte.

Pas als ons afweersysteem reageert op ziekteverwekkers, wordt ons immuunsysteem gevormd. En dat reageren op ziekteverwekkers vertaalt zich in symptomen. Dat kunnen lichte symptomen zijn, dan luisteren wij er nauwelijks naar, en dat kunnen heel vervelende of heftige symptomen zijn, en dan voelen wij ons ziek. Ziekte is ook vaak nodig om op te ruimen wat je in je lichaam vasthoudt aan afvalstoffen (omzettingsstoffen van je stofwisseling, stoffen die je met je voeding of via je huid of luchtwegen binnenkrijgt en die niet in je lichaam horen). Een flinke acute ziekte is eigenlijk een flinke grote schoonmaak; je scheidt van alles uit: je braakt, je hebt diarree, je zweet, je snottert, je hoest slijm uit.

Om binnengekomen virussen en bacteriën uit te schakelen heb je ook een heel goed systeem (als het goed werkt):

1-allereerst je slijmvliezen die proberen te voorkomen dat ziekteverwekkers verder binnendringen,

2-vervolgens je afweerstoffen die ontdekken dat er binnendringers zijn en een legertje cellen optrommelen om de virussen of bacteriën te overmeesteren, terwijl je snel nieuwe legertjes aanmaakt,

3-en als derde maar niet minst belangrijke: koorts. We lijken in deze tijd bijna allemaal het idee te hebben dat koorts de ziekte zelf is, en dat we die te lijf moeten gaan. Maar koorts is juist een heel belangrijk en waardevol verdedigingssysteem. Boven een temperatuur van 38.9 C. kunnen virussen zich niet vermenigvuldigen en heeft ons afweerlegertje ze dus sneller overmeesterd. Ook kunnen nieuwe afweerlegertjes beter ontstaan bij een hogere lichaamstemperatuur en zijn dus ook schadelijke bacteriën eerder opgeruimd. Het is dan ook zeer onverstandig om koorts te onderdrukken door medicatie. Dat maakt alleen dat ons afweersysteem langer moet vechten tegen meer virussen, met uitputting van het systeem en verzwakking tot gevolg. Waardoor de niet uitgeschakelde binnendringers verder binnen kunnen dringen (bijvoorbeeld tot in het bloed of in de hersenen). Door koorts te onderdrukken bij infectieziekten wordt de kans op complicaties dus groter. En wordt er niet opgeruimd met chronische ziekten tot gevolg. Met andere woorden: koorts moeten we niet onderdrukken maar koesteren! Alleen als koorts té hoog oploopt, moeten we bijsturen. Kinderen kunnen wel koorts tot boven de 40 C. ontwikkelen en daar soms weinig last van hebben (we kijken altijd naar hoe het kind verder is om te beoordelen of er iets moet gebeuren), volwassenen moeten boven de 39,5 ondersteuning hebben. Ook als koorts te lang duurt en de persoon verzwakt is of raakt, moet er iets gebeuren.

Infectieziekten met koorts zijn ‘warme’ ziekten. Die kunnen gevaarlijk zijn als iemand voor de koorts al zwak was, of als de levensomstandigheden slecht zijn. De ziekten die wij in deze huidige tijd veel om ons heen zien, chronische ziekten, zijn ‘koude’ ziekten (bijvoorbeeld kanker, parkinson, MS, ME, autoimmuunziekten en andere degeneratieve ziekten, en depressiviteit). De warme ziekten hebben de potentie, mits goed doorgemaakt, om koude ziekten in hun ernst te verminderen. Het is opvallend dat veel mensen met kanker zich niet meer kunnen heugen wanneer ze koorts gehad hebben.

[De Nederlandse oncoloog Robert Gorter is bezig met ontwikkelen en onderzoeken van een nieuwe kankertherapie door gebruikmaking van verhoging van de lichaams-temperatuur: ‘Hyperthermie’. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Helaas moet hij het onderzoek in Duitsland doen, omdat hij in Nederland hier geen geld voor krijgt. Het zijn immers vaak de grote pharmabedrijven die onderzoeken initiëren en sponsoren, maar aan hyperthermie valt voor hen te weinig te verdienen.]

Kunnen we ons op een natuurlijke manier tegen de griep beschermen?

We weten inmiddels uit het bovenstaande stuk dat het lang niet altijd slecht is om een keer flink de griep te krijgen. Is onze conditie goed en weerstand adequaat, dan hebben wij het misschien ook helemaal niet nodig om de griep te krijgen en raken wij ook wellicht helemaal niet besmet.

Heb je het idee dat je niet sterk genoeg bent om een griep goed door te komen, of wil je om een andere reden vermijden dat je de griep krijgt, dan kan je inderdaad op een andere manier het risico op griep aanzienlijk verkleinen (uitsluiten kun je een besmetting nooit, ook niet met en griepprik die zoals we al zagen maar voor 40 tot 70% beschermt), namelijk door het homeopathische middel polyinfluenzinum. Dit middel is voor leken niet vrij verkrijgbaar, maar wel bij een klassiek homeopaat of arts voor homeopathie, en de ervaring tot nu toe is dat het beschermt voor 70 tot 80%. Voor mensen met een verminderde gezondheid is het verstandig om vooraf wat uitgebreider contact te hebben met de homeopaat, en om te kijken of de gezondheid niet in het geheel versterkt kan worden door passende gezondheidsadviezen en individueel gekozen homeopathische middelen. (Consulten worden grotendeels vergoed vanuit de aanvullende verzekering.)

Het antroposofische geneesmiddel MEteoreisen/Phosphos/Quarz, korrels (WALA) biedt een goed alternatief voor de vaccinatie als preventie. In Duitsland bij de apotheek zonder recept verkrijgbaar elke dag 10 -15 korrels nemen in de winterperiode.

Wat kun je doen als je al griep hebt of toch griep krijgt?

In het begin van de griep (als het virus zich volop aan het vermenigvuldigen is): koorts zijn werk laten doen! Rust nemen (in bed of rustig op de bank) en luisteren naar je lichaam. Veel drinken: water, (kruiden)thee, groenten- of vruchtensap, eventueel bouillon. Beter geen melk en koffie. Eten mag als je trek hebt, maar hoeft niet. Je lichaam heeft alle energie nodig voor je ziekte, eten verteren kost ook energie. Eet licht verteerbaar, en vermijd suikers.

Neem 1000 tot 3000 mg. vitamine C (liefst natuurlijke, van een goed merk. Bij een gevoelige maag de niet-zure vorm vitamine C nemen)

Oscillococcinum (homeopathisch middel) past vooral bij een griep met luchtwegklachten, doe 2 korrels in een glas water en neem ieder uur een slokje. Eventueel de volgende dag nog weer.

Vlierbessenextract (bv. Sambucol) werkt goed bij een virusinfectie, remt de vermenigvuldiging van het virus.

Bij een griep waarbij je hele lijf zeer doet: bel voor acute behandeling naar je homeopaat voor een passend homeopathisch middel.

Bij (een dreiging van) complicaties: neem contact op met je homeopaat en/of huisarts.

Als je na een griep niet goed opknapt: homeopathische nabehandeling kan je erdoor helpen.

Is er gevaar voor de vogelgriep?

Hoewel er de komende periode vast wel weer berichten over (dreigende) vogelgriep in het nieuws komen, bestaat er vooralsnog geen gevaar. Er bestaat pas een kans op een pandemie wanneer het virus een aantal mutaties ondergaat, en gezien het geringe aantal slachtoffers de afgelopen jaren (ongeveer 60 sinds het H5N1-virus is ontdekt een aantal jaren terug, tegen wereldwijd duizenden slachtoffers bij de gewone griep) lijkt ‘het’ vogelgriepvirus nu nog niet erg bedreigend. Het is onzin om iedere overvliegende trekvogel als potentieel gevaar te zien. Als het virus voor mensen gevaarlijk wordt, dan komt dat waarschijnlijker uit de hoek van de proeflaboratoria waar men met het virus experimenteert, dan vanaf de vogels zelf.

Een geheel nieuw van mens op mens overdraagbaar virus waar nog niemand antistoffen tegen heeft opgebouwd, kàn wel razendsnel een pandemie veroorzaken.

Het homeopathische tuberculinum aviare en oscillococcinum kunnen in dat geval naast polyinfluenzinum preventief van grote waarde zijn. Ook de dan op het ziektebeeld passende homeopathische middelen moeten dan ingezet worden.

Waar kunnen we op internet nog meer lezen over griep en de griepprik?

http://www.virology.nl/index-influenza.htm (Erasmus Univ.)

http://www.nivel.nl/

http://www.eiss.org/html/maps.html

http://www.degrotegriepmeting.nl/public/

http://www.tinussmits.nl

http://www.consumed.nl/lic/vna/geneesmiddelen/print.php3?id=4329

Opgesteld in 2006 door Jose Tossings, klassiek homeopathe met kleine aanvullingen van Noor Prent

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op

Klik hier
Website powered by Ondernemerswebsites.nl.