Nieuws

Informatie brief afronden MIRA en start Mirre Zorg en antroposofisch consultatiebureau Raphaël


Noor gaat 1 januari 2018 met welverdiend pensioen. Er is geen opvolger gevonden die Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht wilde of kon overnemen, dus MIRA als zodanig gaat stoppen per 01-01-2018. We zijn heel blij om te kunnen vertellen dat we wel doorgaan met de begeleiding van jullie, ouders en kinderen. De voortgang krijgt verschillende vormen:
Onze antroposofisch verpleegkundige Mirte Heijl heeft voor Heerlen en Sittard de Antroposofisch Verpleegkundig praktijk Mirre Zorg opgezet, waarin er samengewerkt zal worden met arts integrale geneeskunde Sandra Theunissen.
In Maastricht gaat verpleegkundige Ine Koenen-Pas samenwerken met antroposofisch huisarts Anne Donker en komt antroposofisch consultatiebureau Raphaël tot stand.
Voor Roermond hebben we voor dit moment helaas geen opvolging gevonden, dus daar komt geen voortzetting van MIRA. Wel hebben jullie als ouders de keuze en mogelijkheid om naar een van de boven genoemde praktijken te komen.
In deze nieuwe samenwerkingen zetten we de kwaliteit van zorg die MIRA de afgelopen 26 jaar heeft opgebouwd door. In onze zorg staat het individuele kind en het gezin centraal, gezien vanuit de antroposofische visie. Ieder kind brengt immers eigen vragen en eigenschappen met zich mee. Op deze verschillen in constitutie en temperament sluiten we onze adviezen aan. Thema's die tijdens een consult met de verpleegkundigen aan de orde kunnen komen zijn: normen en waarden die belangrijk zijn voor het gezin, nabootsing, rijping, doorwarming, gezonde voeding, opvoeding, kinderziektes, inenten, ritme, inbakeren, kleding en speelgoed van natuurlijke materialen, zintuiglijke indrukken, wikkels en uitwendige toepassingen.
De eigenheid van ieder kind en gezin wordt gezien en erkend.
Mirre zorg; Antroposofisch verpleegkundige praktijk
De verpleegkundigen worden de centrale kern van de praktijk, die samen met de ouders kijkt naar de hechting, ontwikkeling en het eigene van het kind. Zo ondersteunen we het kind en gezin om uit te groeien tot wie ze mogen worden. De verpleegkundigen gaan nauw samenwerken met Sandra Theunissen arts integrale geneeskunde. De arts zal het ontwikkelingsonderzoek (van Wiechen) uitvoeren, de medisch zaken bekijken en vaccinaties bespreken. Sandra geeft aan ernaar uit te kijken om samen met jullie als ouder(s) een positieve bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van het kind tot een gezond, zelfverzekerd en gelukkig mens.
Bij Mirre Zorg informeren we ouders in de individuele consulten en in groepsvoorlichtingen over de vaccinaties, het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) en de mogelijkheden van een Eigen Vaccinatie Programma (EVP). Wanneer ouders kiezen voor het RVP kan dit worden uitgevoerd bij het Antroposofisch consultatiebureau Raphaël of reguliere consultatiebureau. Wanneer ouders kiezen voor een EVP (in overleg met onze arts) kunnen ze op recept de vaccinaties ophalen en deze kunnen door de arts en verpleegkundige van Mirre Zorg begeleid en gegeven worden.
In Heerlen blijft het spreekuur op maandag in het Broederhuis (Kerkraderweg 9, Heerlen).
In Sittard blijven de spreekuren op dinsdag en vrijdag in het Ophoven Gezondheidscentrum (Kromstraat 23, Sittard). Mirte maakt de afspraken voor zowel Sittard als Heerlen en er zal gewerkt worden met een digitaal planningssysteem waardoor ook de facturen digitaal verzonden worden.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.mirrezorg.nl of bellen naar Mirte: 06-38119749. Tevens kan je op de website het oproep schema terug vinden.
Antroposofisch consultatiebureau Raphaël Maastricht
In Maastricht wordt het antroposofisch consultatiebureau Raphaël ondergebracht in de antroposofische huisartspraktijken Raphaël. Verpleegkundige Ine gaat in Raphaël samenwerken met antroposofisch huisarts Anne Donker. Binnen deze praktijk willen we naast het EVP ook het RVP gaan aanbieden.
Er zijn wel enige veranderingen:

  • Vanaf januari 2018 gaat de bureau dag van de vrijdag naar de donderdag
  • De locatie wordt voorlopig Sint Pieterskade 4 Maastricht in de praktijk van Eef Jansen en Annemarie Balliel
Ine maakt de afspraken voor antroposofisch consultatiebureau Raphaël. Voor meer info kan je Ine bellen op: 0032-11832846. De website wordt: www.consultatiebureauraphael.nl.
Waarborging van de toekomst
Tussen de antroposofische verpleegkundige praktijk Mirre Zorg en antroposofisch consultatiebureau Raphaël blijft een intensieve samenwerking bestaan. De verpleegkundigen blijven elkaar vervangen bij vakantie en ziekte. Verder dragen we er met elkaar zorg voor dat de antroposofische visie en inhoud op alle plekken gewaarborgd wordt.
Binnen beide organisaties worden onderstaande tarieven gehanteerd, (deze zijn nagenoeg gelijk aan de huidige tarieven van MIRA).
Verpleegkundige consult:
Huisbezoek (postnataal of opvoedkundig)74,- euro
Standaard consult (30 min)38,- euro
Kort consult (15 minuten)20,- euro
Telefonisch- email consult15,- euro

Artsen consulten:
Standaard consult (30 min)58,- euro
Kort consult (15 minuten)38,- euro
Telefonisch- email consult/ recept19,- euro

Op de websites van de verschillende praktijken kan je ook alle aanvullende informatie als AGB codes vinden, waardoor de zorg (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit de aanvullende zorgverzekering voor alternatieve geneeswijze.
Door middel van deze brief hopen we jullie meer duidelijk te hebben gegeven en mochten er nog vragen zijn neem gerust contact met ons op.
Graag tot ziens.
Hartelijke groet,

Ine Koenen-Pas en Mirte Heijl.

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met ons op

Klik hier
Website powered by Ondernemerswebsites.nl.